OKRESNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU PIEŠŤANY

usporiada na krytej strelnici „Laila v Sokolovciach pri Piešťanoch
14. februára 2009

2. ročník Ceny OkO SPZ Piešťany
v disciplíne malokalibrovkový štvorboj
Organizačný výbor :

Riaditeľ pretekov: Peter TEKULA
Hlavný rozhodca: Jozef FEDORA
Rozhodcovský zbor: Mojmír HOLEC, Pavol POTROK
Ekonóm: Jozef SVÁTEK
Zdravotná služba: Zuzana TEKULOVÁ
Technické zabezpečenie: Igor DROBNÝPoradie streľby :

a.) Stojaci srnec : medzinárodný terč srnca, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. v stoje s oporou o voľne postavenú tyč.Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
b.) Sediaca líška : medzinárodný terč líšky, vdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min, v leže z voľnej ruky ( ruka podopierajúca prednú časť zbrane sa môže opierať len o ohyb v lokti, nie o celé predloktie ). Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
c.) Stojací kamzík : medzinárodný terč kamzíka, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. , v stoje s oporou o voľne postavenú tyč. Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
d.) Stojací diviak : medzinárodný terč diviaka, vdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovm lomite 6 min., v stoje bez opory. Puškohľad s max. zväčšením 6 x.Podmienky streľby :

1. Prípustné sú poľovnícke malokalibrovky, ktoré majú aj s puškohľadom maximálne 3,90kg, bez ergonomicky upravovanej pažby a nastavovateľných častí pažby (päta hlavišťa, lícnica). Pažba môže byť maximálne typu Monte Carlo. 
2. Pažba a jej puzdro nesmie umožňovať prestavovanie.
3. Najväčšie povolené zväčšenie zameriavacieho ďalekohľadu je 6x. 
4. Tyče na disciplínu stojaci srnec zabezpečí usporiadateľ.(zakázané sú vlastne tyče )
5. Pokiaľ strelec neúmyselne vystrelí na nesprávny terč, musí túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi na palebnej čiare. Takýto výstrel je hodnotený ako nula.
6. Vyhodnotenie terčov bude prevádzané priebežne a výsledok bude vyhlásený do 20 minút po skončení poslednej položky.Časový rozpis

Sobota 14. 02. 2009

8.00 hod. začiatok preteku
17.00 hod ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov

VKLADY : vklad do preteku je 15 eur 
CENY : poháre + 5 hodnotných cien