(Verziu v slovenskom jazyku nájdete pod anglickou)Dear friends of the IPA,

We would like to invite you on the 6. volume of the contest in combat shooting for the Cup IPA Piešťany. The organizator will be Area office IPA Piešťany, which co-operate with the shootplace and the sport club „LAILA“ Sokolovce near the Piešťany.

Within the scope of expansion friendship relations, between the members of IPA and the police officers we are looking forward to friendship meeting in the worldfamous city Piešťany.

We send you the instructions and we hope that you will accept our invitation.

The main organizator: I.P.A. Section of the Slovak republic, Area office of Piešťany and the shootplace ,, LAILA“ Sokolovce near Piešťany

The director of the contest: Ing. Pavel Maťák

The date of contest: 19. 3. 2010 – 20. 3. 2010

The place of contest: Shootplace ,,LAILA“ Sokolovce near Piešťany

The program of contest: 18. 3. 2010 from 14.00 o´clock arrival, accommodation

The presentation: 19. 3. 2010 from 8.30 – 8.45 o´clock in the keeping room of the shootplace 

The start of contest: 19. 3. 2010 at 9.00 o´clock

The schedule of the contest:
19. 3. 2010
from 9.00 o´clock – the start of contest – 1. parkur
from 13.00 o´clock– the start of contest – 2. parkur 

20. 3. 2010
from 9.00 o´clock – the start of contest– 3. parkur

The transport: It is possible to ensure the transport from airport in Wienna, Bratislava, Brno or Budapest at own charge. 

The conditions of the contest

The teams: Shooting 3 competitors, max. number of the members of the expedition is 15 people

The starting tax: The team will pay 200 EUR with the registration. The price includes starting tax, cartridges and the finishing raut. The price for the non-competitor person for the finishing raut is 15,- EUR/person. 

The conditions of contest: Each competitor will shoot from own gun and will be shooting with the guns calibre 9 mm, two stocks. It would be possible to rent the guns. The shootplace is fully covered. You can see the pictures of the shootplace and the score sheets from last years on www.strelnicalaila.sk The evaluation of the contest:

The first 3 teams will get a price.
The first 3 competitors will get a price.

Please send your registration till 20. 2. 2010 at the latest. Please specify all your reguirements about the accommodation and the food (the number of persons, nights and food). The rooms have own bathroom and toilet, refrigerator and TV. The apartment has two rooms. It is possible to book accommodation for more days if you want, you can see the hotel´s pictures on www.hotelpiestany.sk Please send your registration by the post or by e-mail address : 

Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovak republic

Mobil phone: +421 915 429999
E- mail: ipapiestany@centrum.sk

The participants will pay for the accommodatation (which includes also breakfest) directly in the hotel.

The individual payments: 
the accommodation inlcusive the breakfest: 
1 person/night (triple-bed room) 9,- EUR
1 person/night (double- bed room) 12,- EUR
1 person/night (double bed apartment) 15,- EUR

It is possible to order lunch and dinner in the hotel for billette and also for non billetee participants.The staying program: 

Thursday 18. 3. 2010
- Arrival 
- from 14.00 o´clock - accommodation 

Friday 19. 3. 2010
- from 7.00 - 8.00 o´clock - the breakfest for the accommodators

Saturday 20. 3. 2010 - from 7.30 - 8.30 o´clock - the breakfest for the accommodators
- from 18.00 o´clock – evaluation of the contest and the finishing raut 

Sunday 21. 3. 2010 - from 7.30 - 9.30 o ´clock - the breakfest - from 9.30 - 10.30 o ´clock - the departure 

We hope that you will accept our invitation and we are looking forward to meet you.

SERVO PER AMIKECO

The leader of Area office I.P.A. Piešťany

Vážený priatelia IPA.

Dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník pretekov v combat streľbe o Pohár IPA PIEŠŤANY, ktorý organizuje Územná úradovňa IPA Piešťany v spolupráci zo strelnicou a športovým klubom „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 
V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi členmi IPA sa tešíme na priateľské stretnutie v  svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. 

Zasielame Vám propozície k preteku a veríme, že naše pozvanie prijmete.

Hlavný usporiadateľ: I.P.A. Sekcia Slovenskej republiky, územná úradovňa Piešťany a Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 

Riaditeľ turnaja: Ing. Pavel Maťák

Dátum konania: 19. 3. 2010 – 20. 3. 2010 

Miesto konania: Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch 

Program súťaže: 18. 3. 2010 od 14.00 hod. príjazd, ubytovanie

Prezentácia: 19. 3. 2010 od 8.30 - 8.45 hod. na strelnici, losovanie poradia

Zahájenie súťaže: 19. 3. 2010 o 9.00 hod. 

Rozpis preteku: 
19. 3. 2010
od 9.00 hod. začiatok 1. preteku - parkúr
od 13.00 hod. začiatok 2. preteku 

20. 3. 2010
od 9.00 hod. začiatok 3. preteku – parkúr

Doprava: vlastnými dopravnými prostriedkami 

Podmienky súťaže

Družstvo: strieľajúci 3 pretekári, max. počet členov výpravy 15 ľudí

Štartovné: na mieste pri prezentácii platí družstvo 200 EUR. V cene je štartovné, náboje a záverečný raut. 
Cena rautu pre nesúťažiacich je 15 EUR/osoba.

Podmienky súťaže: Každý pretekár strieľa z vlastnej privezenej zbrane kal. 9mm, dva zásobníky. Len po predbežnej dohode možnosť zapožičania zbraní. Strelnicu je možné pozrieť aj na www.strelnicalaila.sk Vyhodnotenie súťaže

1. Ceny dostanú prvé tri družstvá 
2. Ceny dostanú prví traja jednotlivci ostatní dostanú upomienkové predmety

Vašu prihlášku prosím odošlite najneskôr do 20. 2. 2010. V prihláške uveďte požiadavky na ubytovanie a stravu (počet osôb a nocí, a rozsah stravy). Izby sú vybavené kúpeľňou s WC, ľadničkou, TV. Apartmán má dve miestnosti. Ubytovanie je možné zabezpečiť aj na viac dní podľa dohody. www.hotelpiestany.sk 
Môžete ju zaslať poštou, alebo e-mailom na adresu:

Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovenská republika

Kontakt : mob. telefon: 00421 915429999, 
e-mail: ipapiestany@centrum.sk 

Platby za ubytovanie vrátane raňajok budú účastníci hradiť priamo v mieste ubytovania.

Individuálne platby pre účastníkov: 

ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 3 lôžková izba 9 EUR
ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 2 lôžková izba 12 EUR
ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 2 lôžkový apartmán 15 EUR

Možnosť individuálneho doobjednania, obedov a večerí v mieste ubytovania pre ubytovaných aj neubytovaných pretekárov a hostí.

Program pobytu ubytovaných účastníkov:

Štvrtok 18. 3. 2010 
- príchod jednotlivých účastníkov - od 14.00 hod. - ubytovanie účastníkov turnaja 

Piatok 18. 3. 2010 
- 7.00 - 8.00 hod. - raňajky pre ubytovaných 

Sobota 20. 3. 2010 - 7.30 - 8.30 hod. - raňajky pre ubytovaných
- od 18.00 hod. - raut s vyhodnotením preteku

Nedeľa 21. 3. 2010 - odchod účastníkov
- 7.30 - 9.30 hod. raňajky pre ubytovaných
- 9.30 - 10.30 hod. odchod ubytovaných účastníkov

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na stretnutie u nás.

SERVO PER AMIKECO

Vedúci územnej úradovne I.P.A.

Piešťany Mgr. Peter Muller