OKRESNÁ ORGANIZÁCIA

SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU

PIEŠŤANY 

usporiada na krytej strelnici „Laila v Sokolovciach pri Piešťanoch
13. februára 2010 
3. ročník

Ceny OkO SPZ Piešťany

v disciplíne malokalibrovkový štvorboj
M - 800 

Poradie streľby : 
Sediaca líška : medzinárodný terč líšky, vdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min, v leže z voľnej ruky ( ruka podopierajúca prednú časť zbrane sa môže opierať len o ohyb v lokti, nie o celé predloktie ). Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
Stojaci srnec : medzinárodný terč srnca, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. v stoje s oporou o voľne postavenú tyč.Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
Stojací kamzík : medzinárodný terč kamzíka, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom limite 6 min. , v stoje s oporou o voľne postavenú tyč. Puškohľad s max. zväčšením 6 x.
Stojací diviak : medzinárodný terč diviaka, vdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovm lomite 6 min., v stoje bez opory. Puškohľad s max. zväčšením 6 x.

Podmienky streľby : 
1. Prípustné sú poľovnícke malokalibrovky, ktoré majú aj s puškohľadom maximálne 4,00kg, bez ergonomicky upravovanej pažby a nastavovateľných častí pažby (päta hlavišťa, lícnica). 
2. Pažba môže byť maximálne typu Monte Carlo. Pažba a jej puzdro nesmie umožňovať prestavovanie.
3. Najväčšie povolené zväčšenie zameriavacieho ďalekohľadu je 6x.
4. Tyče na disciplínu stojaci srnec zabezpečí usporiadateľ.(zakázané sú vlastne tyče )
5. Pokiaľ strelec neúmyselne vystrelí na nesprávny terč, musí túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi na palebnej čiare. Takýto výstrel je hodnotený ako nula.
6. Vyhodnotenie terčov bude prevádzané priebežne a výsledok bude vyhlásený do 20 minút po skončení poslednej položky.

Organizačný výbor :

Riaditeľ pretekov: Peter TEKULA 

Hlavný rozhodca: Jozef FEDORA 

Rozhodcovský zbor: Mojmír HOLEC, Pavol POTROK

Ekonóm: Jozef SVÁTEK 

Zdravotná služba: Zuzana TEKULOVÁ

Technické zabezpečenie: Igor DROBNÝ

Časový rozpis

Sobota 13. 02. 2010

8.00 hod. začiatok preteku
17.00 hod ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov

VKLADY: vklad do preteku je 25 eur 

CENY: poháre + 5 hodnotných cien