Vážený priatelia,

Dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník pretekov v combat streľbe o Pohár „LAILA“ CUP PIEŠŤANY, ktorý organizuje ŠSKLP v spolupráci so strelnicou „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch.
V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi milovníkmi športovej streľby sa tešíme na priateľské stretnutie. 

Hlavný usporiadateľ: ŠSKLPa strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch

Riaditeľ turnaja: Pavel Maťák

Dátum konania: 08.12. 2007

Miesto konania: Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch

Program súťaže:
od 9.00 hod. prezentácia a vylosovanie
od 9.30 hod. pretek pozostávajúci z jedného parkúra obrannej streľby a jednej mierenej disciplíny
od 15.00 hod. vyhodnotenie preteku spojené s odovzdávaním cien a rautom

Podmienky súťaže
Družstvo:
Strieľajúci 3 pretekári. / V prípade že nie je kompletné družstvo, pretekár sa pričlení k inému družstvu /

Štartovné:
Družstvo platí v slovenských korunách 1.800,- Sk /jednotlivec 600Sk/ na mieste pri prezentácii, do 1.12. 2007 je treba zaplatiť zálohu 500,- Sk za družstvo, z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a cien. V cene je: štartovné, guláš a ceny pre víťazov. V prípade, že s pretekármi prídu aj iné osoby je potrebné za tieto zaplatiť stravnú jednotku a občerstvenie 150,- Sk/osoba.
Podmienky súťaže:
Zbrane vlastné, strieľa sa zo zbraní kal. 9 mm, dva zásobníky. Náboje vlastné /olovená strela/ alebo možnosť zakúpenia, prípadne výmeny na strelnici, cena 5,- Sk/kus. Pred zahájením súťaže bude oboznámenie s parkúrom.

Vyhodnotenie súťaže
Ceny dostanú prvé tri družstvá a prví traja jednotlivci.