Dňa 5.6. 2014 sa na strelnici konali povinné streľby kandidátov na poľovnícky preukaz.

Strelieb sa zúčastnilo 35 kandidátov.