Dňa 20.6. 2014 sa na strelnici konala súťaž o putovný pohár predsedu PD Piešťany.

Súťaž pripravilo poľovné združenie JELESY ako poďakovanie za dobrú spoluprácu s poľnohospodárskym družstvom.

Súťažilo 13 strelcov z radov členov a zamestnancov Poľnohospodárskeho dužstva v Piešťanoch.

Strieľalo sa na terč srnca, líšky a diviak. Vzdialenosť streľby bola tentoraz rovnaká pre ženy i mužov - 50 m .

Po súťaži ako býva zvykom, nasledovalo posedenie s občerstvením . Záujemcovia si takisto zastieľali s krátkych guľových zbraní.