ZO technických športov Lesoprojekt
Pod Párovcami 152, Piešťany

usporiada pod záštitou LH Projekt Sk, s.r.o. 
pod vedením p. Ing. Ivana Greguša, 
ZV odborného zväzu a
ŠSK Lesoprojektu pob. PiešťanyXIX. 
STRELECKÉ PRETEKY


pracovníkov LH Projektu Sk, s.r.o. Piešťany,
sponzorov súťaže a pozvaných hostíDňa 2. Mája 2008 o 13.00 hod. – Sokolovce – tréning
Dňa 3. Mája 2008 o 9.00 hod. – Sokolovce – preteky

P R O P O Z Í C I E
Na pretekoch sa môžu zúčastniť len pracovníci LH Projektu Sk, členovia ŠSK Lesoprijektu a pozvaní hostia + sponzori súťaže

Dňa 2. 5.2008 o 13.00 hod. – Sokolovce – tréning
Dňa 3.5.2008 o 9.00 hod. – Sokolovce – prebor

Rozsah preteku:
- poľovnícky trojboj
- malokalibrovka

1. Terč líšky – sreľba mal. 10 rán na 50 m v stoji ďal. 
2. Terč diviaka /red./ - || -
3. Terč srnec /red./ - || -
4. Nepovinné – Terč diviaka – streľba brokovnicou 5 rán na 35 m v stoji bez opory, otvorené mieridlá

Účastníci hlavného preboru zaplatia na strelnici za 2 dni, tj. tréning + prebor, 150,- SK! 

Doterajších víťazov súťaže zobrazíte kliknutím na zmenšenú výsledkovú listinu pod týmto textom.