Dňa 21.1. sa konalo strelecké stretnutie čisto ženského teemu pod vedením Muchy. Ostré streľby prebehli v bojových podmienkach.

Dosiahnuté výsledky: Nikto nebol zranený a zo strelnice odišlo mužstvo v tom istom zložení ako prišlo.