Dňa 25.4. 2015 sa uskutočnila pre pozvaných hostí XIII strelecká párty poľovníckeho združenia JELESY Piešťany.  Na akcii sa zúčastnilo veľké množstvo súťažiacich. Akcia sa prdĺžila do neskorých hodín.