Dňa 11.9. sa uskutočnil na strelnici LAILA  dvanásty ročník pretekov mestských polícií v streľbe organizovaný Mestskou Políciou Piešťany.

Strieľal sa parkúr na padacie terče a jeden papierový-rukojemník.

Strelieb sa zúčastnilo 10 družstiev mestských polícií plus samostatne hodnotená kategória ženy a muži jednotlivci.