Dňa 9.9. sa konal 13 ročík streleckých pretekov - Memoriál Milana Straku , ktorý organizovala Mestská polícia Piešťany v spolupráci so Športovo strelekým  klubom LAILA a strelnice .

Na preteku sa zúčastnilo a strieľalo 12 družstiev z radov mestských a obecných polícii plus dve družstvá so spriatelených a sponzorskýh orgaizácií.