Dňa 20.9. 2019 sa na strelnici uskutočnil 16 ročník streleckých pretekov pretekov.

Vásledková listina je v prílohe