Za krásneho počasia po prestávke v trvaní 3 roky sa opäť konal pretek na počesť Milana Straku.